Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Ostroróg
Menu góra
Strona startowa Procedury Deklaracja dostępności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Deklaracja dostępności, bieżące, menu 1309 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Ostroróg”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.ostrorog.biuletyn.net

 


Urząd Miasta i Gminy Ostroróg zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ostroróg.

 

Data publikacji strony internetowej: 2002-10-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-20

 


Status zgodności z ustawąStrona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 


Przygotowanie deklaracji dostępności


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31

 


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Kaszkowiak: m.kaszkowiak@ostrorog.eu

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 61 29 31 745

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 


Dostępność architektonicznaUrząd Miasta i Gminy Ostroróg
ul. Wroniecka 14
64-560 Ostroróg


Urząd Miasta i Gminy funkcjonuje w jednym budynku. Do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście główne, przy którym znajduje się dzwonek dla osób niepełnosprawnych oraz wejście boczne z podjazdem dla wózków. Nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Obsługa interesantów odbywa się na parterze w holu głównym. Budynek składa się z parteru i trzech pięter na które prowadzą schody. W budynku nie ma windy. W budynku brakuje toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku zamontowane są pętle indukcyjne: w biurze podawczym oraz mobilna pętla indukcyjna na sali sesyjnej urzędu. Wprowadzone zostały oznaczenia w alfabecie braill'a - oznaczenie drzwi wewnętrznych tabliczkami w alfabecie braill'a ze znacznikiem zbliżeniowym NFC oraz dwie tyflotablice. Osoby niesłyszące i głuchonieme mogą skorzystać z usług tłumacza języka migowego online. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.W Gminie Ostroróg funkcjonuje usługa mobilnego urzędnika (po zgłoszeniu telefonicznym pracownik merytorycznie odpowiedzialny za sprawę odwiedza wnioskodawcę w uzgodnionym miejscu).

 Dodatkowe informacje


  • Aktualny raport z zapewnienia dostępności: Otwórz

Metryka

sporządzono
2020-03-27 przez Magdalena Kaszkowiak
udostępniono
2020-03-27 00:00 przez Kaszkowiak Magdalena
zmodyfikowano
2023-04-04 11:17 przez Kaszkowiak Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
735
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.